Podsvesna verovanja su filter kroz koji posmatramo stvarnost. Mi donosimo odluke i ponašamo se u skladu sa našim verovanjima iz podsvesti. Kada ta verovanja ostanu bez rezultata ili ne deluju kako smo hteli, postajemo ljuti, nezadovoljni, neuspešni, prebacujemo sebi ili drugima i pitamo se gde smo pogrešili. Promenom podsvesnih programa nestaju blokade za postizanje mira, uspeha, sreće i ciljeva koji su nam ranije stalno izmicali, a koje sada postižemo sa lakoćom.

Strahovi, traume, ljutnja, tuga, čiji je koren u podvesnim programima često se manifestuju kao fizičke ili psihosomatske bolesti. Time se danas bavi nova nauka – Psihoneuroimunologija, koja istražuje i dokazuje da svaka misao i emocija u nama proizvodi hemijsku reakciju koja u sebi nosi informaciju. Od te hemijske reakcije zavisi kako se osećamo. Informaciju kupe i prenose nosioci poruka, neuropeptidi, koji se nalaze i na zidovima ćelija našeg imunog sistema, a ne samo u mozgu, kako se ranije verovalo. Kad dobije informaciju, naš imuni sistem šalje odgovor u vidu bolesti ili zdravlja, zavisno od informacija koje smo slali.
Otklanjanjem podsvesnih trauma pomoću Theta isceljivanja otklanjaju se i psihosomatske bolesti, što je još važnije za njihov uzrok.

Putem Theta isceljivanja sve možemo kreirati u svom životu : ljubav, zdravlje, obilje, čak i svoje sopstveno isceljenje.
Mi već kreiramo svoj život i stvarnost. Naša podsvest kreira sve što ona misli da mi želimo. Ali, podsvest nema sposobnost razlučivanja šta je dobro, a šta ne. Za to je zadužena svest. 90% svih informacija u našem mozgu nalaze se u podsvesti. Ona upravlja disanjem, radom srca, svakom funkcijom organizma. U njoj se skladište naše uspomene i emocije.

Naše pravo po rođenju je da kreiramo svoju stvarnost.

Osnivač Theta isceljivanja, Vianna Stibal, kaže da je isceljivanje  pomoću theta moždanih talasa vrlo stara metoda. Praktikovali su je i poznavali veoma stari narodi i civilizacije. Sada nam je ponovo otkrivena jer nam je u ovo doba ubrzanja i velikih promena potrebnija više nego ikada ranije.

Vianna kaže:
Verujem da će svako kada umre postaviti sebi dva pitanja.
Prvo: da li je pronašao radost?
I drugo: da li je nekom drugom doneo radost u život?
Verujem da odgovore na ta pitanja ljudi traže kroz vekove i verujem da smo se rodili zato da nučimo kako da stvaramo i upravljamo sopstvenom stvarnošću.

Posle rada na verovanjima:

  • kvalitet života naglo raste
  • smanjuje se stres
  • povećava se kreativnost
  • poboljšava se pamćenje
  • poboljšava se  raspoloženje
  • podiže se energija
  • povećava se  vitalnost
  • uvećava  se moć
  • psihološke probleme i traume koje se klasičnom psihoterapijom
  • otklanjaju godinama moguće je razrešiti brzo i lagano.

Theta Isceljivanje nije ograničeno polom, religijom, uzrastom, bilo čime…
Poštuje svaku nacionalnost, religiju i poimanje Boga
Jedini preduslov da u ovome budete uspešni je da verujete u Boga.

Naše pravo po rođenju je da kreiramo svoju stvarnost.

profitable crypto mining